Digital transformation inom byggbranschen beskrivs ofta med ”BIM" eller "VDC". Vi på Insikt anser att digitaliseringen har fler nyttor än så och vill med metodik hjälpa företag stötta sina medarbetare, säkra sin erfarenhetsåterföring, öka lönsamheten och få ut fler värden – för projektör såväl som projekt. Det gör vi genom att ta hand om helheten - från anbud och upplägg av processer till projekteringen med stöd och kunskap. Vi hjälper till att säkra leveranser till beställare, entreprenör och förvaltare. Vi hjälper helt enkelt till med digitalisering i praktiken.

 

DIGITAL METODIK & UTVECKLING

Metodik är struktur i arbetet och en grund i företaget som kvalitetssäkrar och samtidigt effektiviserar hela arbetsprocessen. Med en bra metodikgrund kan utveckling av unika lösningar frodas och då även förankras i hela verksamheten. Ett strukturerat arbete är också en förutsättning för lönsamhet vid affärsutveckling. Insikt bygger upp hållbara organisationer och lär kunder använda, underhålla samt utveckla den metodik som byggs. Oavsett om ni vill bygga upp företagsstandarder från grunden eller beställa färdiga tekniska paket för den svenska marknaden finns Insikt där för er.

Exempel:
• Upprättande av tekniskt paket inkl mallfil
Metodikblad, från mallfil till leverans
• Analys och förslag på åtgärder inom BIM/VDC till verksamhet
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Design | Produktion | Förvaltning
 

STRATEGI & SAMORDNING

Insikt erbjuder Digital Strateg & BIM-samordnare som konsulter till projekt. Tillsammans med projekt- och projekteringsledare säkrar vi att nivån på kravställningar överensstämmer med projektets ambitioner och möjligheter. Vi stöttar projekterande aktörer med upplägg och metodik samt granskar modeller och processer för att garantera kvalitativa leveranser. Förvaltning integreras tidigt för att säkra överlämning och möjliggöra kopplingen mot en framtida digital tvilling. Insikt ligger i framkant med arbetssätt för BIM-samordning och hjälper till att minska felmarginalerna i projekteringen.

Exempel:
Medverkan i uppdrag som BIM-ansvarig
Medverkan i projekt som BIM-samordnare
Medverkan och stöd till uppdragets eller projektets ledning
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Design | Produktion
 

VISUALISERING

Visualisering tar nya steg varje dag vilket betyder att gränserna mellan verklighet och digitalt suddas ut. Möjligheterna att berätta historien om ditt projekt växer och sätten att presentera utrymmen förändras. Vi hjälper dig att skapa bild-, film- och virtual reality-upplevelser för din beställare, kund, hyresgäst etc. Vi erbjuder även möjligheten att skapa simuleringar över montagesekvenser för entreprenörer och dess underkonsulter för att minska risker vid kritiska moment. Kontakta oss för att få stöd i vad som skulle passa bäst för ert syfte.

Exempel:
Visualisering - Bild, Film, VR
VR-arrangör för kund/verksamhet/mässa
3D-granskning av projekteringsunderlag (skärm eller VR)
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Design | Produktion
 

DIGITAL TVILLING

Idag finns det olika uppfattningar om vad en digital tvilling är och vad den kan användas till. Insikt har för avsikt att aktivt medverka för att finna en branschgemensam definition av olika nivåer för en digital tvilling och effektivisera dagens processer. Med hjälp av samarbetspartners som mäter upp och skannar era byggnader skapar vi en databas för digitala tvillingar där vi hjälper fastighetsägare att digitalisera deras bestånd och underhålla det över tid.

Exempel:
Definiera olika nivåer av tvilling för er organisation
Kravställning på relationshandling och digital tvilling
• Samordning/paketering av underlag och administration (inkl. uppdateringar)
• Upprättande av 2D, 3D och BIM-modeller mot fastighets- och förvaltningsplattform. 
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Förvaltning
Förvaltning
 

CAD | BIM | VDC

Oavsett storlek eller komplexitet så genomförs alla projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur med hjälp av metoder för CAD, BIM eller VDC. Behöver ditt företag stöd i form av resurser inom detta så finns vi på Insikt här för er. Vi erbjuder konsultstöd som ser till att ditt projekt blir så bra som ni tänkt er och att så mycket tid som möjligt kan läggas på design och utformning. Insikt har lång erfarenhet av administration i projekt och att handlägga allt kring ovan nämnda metoder, ex. koordinater, exporter, databaser, mängdavtagning, länkupplägg, kodning av objekt etc. 

Exempel:
Medverkan i uppdrag eller projekt
Administrativ medverkan/samordning av uppdraget/projektet
Löpande stöd / joursupport
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Design | Produktion | Förvaltning
 

AFFÄRSUTVECKLING

Allt beskrivet ovan kan knytas an och vara grunden till affärsutveckling. Idag finns det många nya sätt att göra affärer på och med rätt stöd kan just affärsutveckling vara nyckeln till er avancering i branschen. Vi på Insikt är specialiserade på affärer kopplade till verksamheter och vi hjälper er använda den kombinationen för att ta nästa steg inom lönsamhet och metodik på företagsnivå. 

Exempel:
Framtagning av nya digitala affärsmodeller samt optimering av befintliga
Granskning ur affärssynpunkt av kravställning för projektet
Granskning ur affärssynpunkt av mottagen kravställning till uppdraget
 
Vi erbjuder denna tjänst inom:
Design | Produktion | Förvaltning

UTBILDNINGAR

Insikt erbjuder utbildningar som hjälper dig förbättra arbetssätten i vardagen, framförallt med fokus på det praktiska utförandet.
Alla utbildningar skräddarsys till er verksamhet och vi paketerar en lösning som passar just din organisation. 

REVIT 1

Vill du komma igång med projektering i Revit?
I denna kurs täcks all nödvändig teori samt praktiska övningar för att göra dig trygg i Revit.
• Startklar för projektering
• Teknisk teori - projektering
• Grund av metodik
• Utbildningsmaterial

REVIT CONTENT

Vill du känna känslan av att äga det du skapar i Revit?
Denna kurs tar dig igenom hur objekt byggs och modifieras för att du ska känna full kontroll överditt arbete.
Startklar för modellering
Metodik för familjer
Analys av familjer

REVIT 2

Vill du ta BIM-ansvar för din disciplin och leda projektet från start till mål?
I denna kurs gör vi dig till en startklar BIM-ansvarig och med den metodik som krävs.
• Startklar för BIM-ansvarig
• Avancerad metodik
• Samordning i Revit

BIM-MANUAL

Vill du snabbt kunna se skillnaden på en bra och en dålig BIM-manual?
I denna kurs går vi igenom alla grunder  kring kravställningar samt hur en bra BIM-manual författas och vad som är viktigt att granska.
• Vad är en BIM-manual
• En BIM-manuals innehåll
• Att granska en BIM-manual
• Att skriva en BIM-manual

BIM-SAMORDNARE

Vill du arbeta som BIM-samordnare och hitta ditt sätt att utöva den rollen?
I denna kurs hjälper vi dig hitta dit och ta rollen som BIM-samordnare. Det inkluderar alltifrån praktiska kollisions-kontroller till mötesstruktur och molnbaserad kommunikation.
• Projektupplägg för konsulter
• Kravställning på rätt sätt
• Nyckel för kommunikation
• Arbetsflöde i mjukvaror

GRANSKNING

Vill du lära dig hur olika digitala verktyg kan underlätta granskning och kanske till och med göra det roligt?
I denna kurs hjälper vi dig använda och bygga upp säkra och involverande granskningsrutiner kring av 2D/3D/ och BIM-modell.
Effektiv metodisk granskning
• 
Automatiserad granskning 
• Kvalitetssäkring
• Rutiner för löpande granskning

SOLIBRI

Vill du förstå magin bakom Solibri?
I denna kurs lär vi dig skapa företagsgrund för effektiv granskning, bra BIM-samordning och kvalitetssäkring av modeller.
• Teknisk teori - Grund
• Skapa lättare skript
• Nyttja och modifiera skript

DIGITALA TVILLINGAr

Vill du lära dig hur din verksamhet kan använda digitala tvillingar?
I denna kurs lär du dig kravställningar och rutiner som behövs i din organisation samt hur du kan digitalisera ert fastighetsarkiv.
• Nivåer och krav
• Nyttor och värden
• Från tävling till förvaltning - Skapa den röda tråden

VIRTUAL REALITY

Vill du lära dig hur VR kan användas i din vardag och ta in det i ditt företag?
I denna kurs ger vi dig facit och hjälper dig med alla grunder samt vägen mot en roligare och mer effektiv vardag.
• Grunderna inom tekniken
• Vad krävs för en VR-station?
• Interna & externa nyttor
• Affärsutveckling med VR

FÖLJ OSS

© Copyright Insikt Digital Sapiens AB | Integritetspolicy