Digitaliseringen påverkar samhället och med det förändras sättet vi designar, producerar och förvaltar byggnader. Möjligheterna är stora bara vi förvaltar dem på rätt sätt.

 
Insikt stöttar företag och projekt med utveckling, utbildning och resurser inom digitalisering för samhällsbyggnad. I grunden ligger ett stort intresse för teknologi, arbetsmetoder och att genomföra projekt. Vi driver digital transformation genom utveckling av metodik, kompetens och affärsmodeller.

Insikt har över 50.000 timmar metodikutveckling inom digitala arbetssätt och erfarenheter från några av Europas mest komplexa byggnadsprojekt.
Nu hjälper vi företag och organisationer i hela byggbranschen att bygga upp sin verksamhet för framtiden. 

   TILL DIG SOM 

UTVECKLAR 

Den teknologiska framfarten är snabb och det gäller att ständigt bevaka och se över sina metoder för utveckling. Automatisering, generativ design och digitala tvillingar är bara några av utmaningarna som alla inom samhällsbyggnadssektorn måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftig.

Vårt mål är att hitta punkten där digital effektivisering möter värden och utveckling så att bättre affärer skapas. Ni som projekterar inom arkitektur, konstruktion eller annat specialistområde ska äga er del av processen och säkerställa att er design förverkligas.
 
 

DESIGNAR

Uppstart, genomförande och leverans av projekt ska vara lätt och roligt, samtidigt som  befintliga arbetssätt och rutiner inom projektering, visualisering och granskning ständigt förändras. Beställare kräver mer än någonsin av projekterande företag vilket leder till ett ökat behov av specialister.

Insikt har lång erfarenhet av att driva projekt framåt inom digitala arbetssätt för arkitekt- konstruktör- och ingenjörsverksamheter. Flera av våra tjänster utgör stöd till organisationer oavsett disciplin. Alla företag är olika och vi skräddarsyr insatser efter era behov.

PRODUCERAR 

Entreprenörer behöver allt mer nyttja digitala underlag för att effektivisera planering, tidplan och utförande. Genom att skapa en stabil bas av metodik som täcker upphandling, genomförande och överlämning kan alla projektupplägg förbättras.

Insikt ligger i framkant inom digital strategi och samordning och erbjuder konsultering till dig som producerar och bygger. Genom att digitalisera hela processer och förutse vad som ska levereras så hjälper vi er in i framtiden.
 
 

FÖRVALTAR

Fastighetsägare står inför ett omfattande förändringsarbete dom kommande åren. Det befintliga beståndet bör digitaliseras och att ta rätt beslut från start är svårt. Underlag i form av intelligenta BIM-modeller, laserskannade utrymmen eller ren data behöver granskas, paketeras och underhållas.
 

När produktion är klart inleds det långsiktiga arbetet. Insikt hjälper organisationer förstå hur kravställningar i rätt tid och strukturerad information kan förändra allt samt vara grunden till digitala tvillingar. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd metodik för era arbetssätt och ser till att ni kan vara med i framtidens förvaltning.

UTBILDAR 

Kompetensutveckling är grunden till att växa som företag. Dock upplever många detta som en stor utmaning där utbildningar inte alltid är anpassade till den egna organisationen och det tar mycket energi från verksamheten att hålla innehållet i utbildningarna aktuellt. 

  
Insikt har lång erfarenhet av att driva kompetensutveckling. Vi utvecklar och håller i utbildningar som hjälper dig förbättra arbetssätten i vardagen, framförallt med fokus på det praktiska utförandet.
 

FÖLJ OSS

© Copyright Insikt Digital Sapiens AB | Integritetspolicy